• Informació sectorial

    Normes i projectes actualitzats del sector a nivell estatal.

  • Formació tènica

    Creació d'iniciatives formatives sectorials d'interès empresarial.

  • Orientació jurídica

    Atén i informa als associats a la defensa dels seus drets.

Associació de
Distribuïdors
d'Agroserveis de Tarragona

ENTRAR A FORMAR PART DE L'ASSOCIACIÓ LI OFERIRÀ MÚLTIPLES AVANTATGES:

REPRESENTATIVITAT

Exposar i reivindicar davant els poders públics les aspiracions i reclamacions dels Associats.

RECONEIXEMENT
L'Associació és l'organització més representativa i que aglutina-hi tots i cada un dels subsectors que conformen el conjunt del sector d'agroserveis.
 
FORÇA
Mantenir relació amb els organismes públics i oficials, assessorant i col·laborant en tot allò que redundi en benefici dels associats.

SEGURETAT
Els empresaris troben en ADAT un punt de suport i referència, per aconseguir els seus propis objectius de millora.

INICIATIVA
Donar suport, fomentar i suggerir iniciatives i accions que beneficiïn als seus associats.

ORGANITZACIÓ
ADAT és l'ens més represantatiu de Tarragona a nivell d'empreses del sector agroquímic.
Així mateix comptem amb estructura dins de FEDISPROVE.
Serveis que oferim

Informació sectorial

Normes i projectes actualitzats del sector tant a nivell estatal com europeu. Saber més...

Formació tècnica

Creació d'iniciatives formatives sectorials d'interès empresarial. Saber més...

Orientació jurídica

Atén, assessora i informa als associats a la defensa dels seus drets. Saber més...