Qui som i qui és qui dins
l'Associació ADAT


ADAT neix l'any 1996 per lluitar en defensa dels interessos del sector.
L'Associació de Distribuïdors de Agroquímics de Tarragona (ADAT), neix l'any 1996 i sorgeix amb la unió de diferents voluntats de professionals distribuïdors, coneixedors de la problemàtica del sector i convençuts de la importància i necessitats d'estar recolzats.

Tenim com a objectiu promoure la professionalització d'aquest col·lectiu, reforçar la seva imatge i assessorar els seus associats en el desenvolupament de les seves gestions.
    ADAT, s'estableix com a meta, tots els objectius que es marquin des de l'associació en pro del sector, així com l'assoliment d'una major qualitat en els serveis a l'agricultor o jardiner i contribuir en tot moment a preservar l'entorn ambiental.

    ADAT a través de la seva directiva i tots aquells professionals del gremi, intentaran donar respostes a la problemàtica de cadascun dels seus associats.
LA JUNTA

Miquel Forcadell Sancho

President

De la empresa ASERVIAL SL.

Josep Vives Jane

Sots-president

De la empresa AGROFLOR,S.L

Jordi Felip Escude

Secretari

De la empresa JOSE FELIP

Pau Margalef Quintana
Adolfo Coll Gil
Jaume Dauden Encontrado

Vocals

De la empresa MIQAGRO, S.L., AGROCENTRE, S.A. i AGROFER DELTA respectivament.